Årsredovisningen 2013/2014

Picture

LanTeams årsredovisning visar på ökad lönsamhet och tillväxt. Bolaget har under året vuxit i personal, omsättning och vinst.

Den nya ledningens tillväxtplaner för 2013/2014 har gett önskat resultat. Under året har LanTeam vuxit i personal, omsättning och vinst. Nya chefer och nyckelpersoner har rekryterats i enlighet med planerna och LanTeam har vuxit organiskt från 17 till 28 personer. Samtidigt ökade bolagets lönsamhet med hela 133 % jämfört mot föregående år. LanTeams VD Anders Filipsson kommenterar det goda resultatet:

–  Det vi ser är ett ökat förtroende för Lanteam på marknaden, vilket är glädjande och helt i linje med det arbete vi bedrivit under året.

LanTeams tillväxt och expansion kommer att fortsätta under 2014.


lanteam_2013.pdf
File Size: 1853 kb
File Type: pdf

Download File


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *