Avtalshantering

Avtalshantering

Det finns vissa egenskaper som är viktiga för alla företag och verksamheter. En av dessa egenskaper är tillförlitlighet, att andra kan lita på att du och ditt företag verkligen gör de ni själva har sagt att ni ska göra. Det är även viktigt att vara noggrann och ha bra koll på vad som sker inom det egna företaget, annars blir det svårt att leverera i enlighet med förväntningarna. Ett område där det behövs både noggrannhet och tillförlitlighet är avtalshanteringen. Idag finns det flera system för avtalshantering som kan hjälpa den egna personalen genom exempelvis påminnelser eller genom att göra informationen mer tillgänglig.

Avtalshantering för program kan leda till besparingar

Att följa avtal är viktigt eftersom avtalsbrott snabbt kan leda till kostsamma bekymmer. Det värt att tänka på att många program använder sig av licenser och att även dessa är avtal som måste följas. Vi på LanTeam kan med fördel hjälpa till med avtalshantering för program, exempelvis genom att stötta dig vid inköpsprocessen så att rätt licenser utnyttjas. Genom att använda programlicenser utefter behovet som finns blir användningen mer priseffektiv. Många företag använder idag fler och dyrare licenser än vad som behövs.

Avtalshantering för företag med många avtal att ha koll på

Vissa verksamheter måste behandla fler avtal än andra. Då gäller det att ha stenkoll på dokumenten, något som är betydligt enklare med bra system för avtalshantering. Genom att ta hjälp av oss på LanTeam kan du effektivisera hanteringen av avtal genom en bättre IT-miljö. Vår IT-konsult lyssnar på vilka behov, krav och förutsättningar ni har för att kunna ta fram en skräddarsydd och komplett lösning. Denna lösning kanske innefattar andra delar också, exempelvis klienthantering eller ett system för IT Asset Management.

Vi på Lanteam har specialiserat oss på att tillhandahålla kompletta IT-lösningar. Det innebär att vi försöker se på helheten och att vi även ansvarar för så många delar i ledet som möjligt, från att tillhandahålla en maskinpark till logistiktjänster, service, ett flertal IT-tjänster och mycket mer. Dokumenthantering och avtalshantering för företag är bara några av de saker som vi kan hjälpa till med. Vår förhoppning är att vi ska kunna ta över hela IT-avdelningen åt dig så att företaget kan fokusera fullt ut på kärnverksamheten.

Är du intresserad av våra tjänster? Behöver ditt företag dra ned på kostnader och bli mer effektivt? Alla verksamheter mår bra av att bli mer lönsamma. Hör av dig redan idag så kan vi berätta mer om hur just vi kan hjälpa dig och ditt företag.

FÖRSÄLJNINGSCHEF

CARINA LILJESTRÖM

E-post: carina.liljestrom@lanteam.se

Telefon: 010-722 29 24