Avvikelsehantering

Avvikelsehantering

När något inte fungerar som det var tänkt så är det en avvikelse. Olika företag och verksamheter tacklar avvikelser på olika sätt. Det gäller att ha ett bra system för avvikelsehantering, annars finns risken att samma avvikelse dyker upp igen. I vissa fall kan avvikelserna leda till stora besvär och konsekvenser. En förutsättning för att kunna hantera avvikelser på ett bra sätt är att de kan rapporteras och undersökas på enkelt och effektivt.

Kundservice för avvikelsehantering

En god IT-infrastruktur gör det möjligt att både rapportera och vidta åtgärder vid avvikelser. Idag finns det flera sätt att underlätta hanteringen av avvikelser. Du kan exempelvis låta en IT-konsult från oss undersöka den nuvarande situationen på plats och ge förslag på omedelbara förbättringar. För vissa verksamheter är avvikelsehanteringen en viktig aspekt av verksamheten som måste fungera väl. Det gäller exempelvis för sjukhus och vårdcentraler där avvikelser kan betyda att patienter skadas eller får besvär. Vid sådana situationer är det inte bara viktigt att det finns ett IT-stöd som underlättar rapporteringen och hanteringen av avvikelser utan även att det finns lättillgänglig kundservice för avvikelsehantering. Just vården behöver en fungerande process för avvikelser som innefattar identifiering och rapportering samt möjlighet att åtgärda och utvärdera.

På många sätt är det viktigare att det finns fungerande processer i första hand och att eventuella IT-lösningar kan förbättra eller hjälpa dessa processer. Utan fungerande processer bakom IT-stödet finns risken att rapporteringen används för att ”släcka bränder” istället för att säkerställa att avvikelsefrekvensen minskar från första början.

Hjälp med avvikelsehantering

Det är lätt att bli överväldigad när det kommer till att kunna hantera avvikelser på ett korrekt sätt. Om du känner att det finns ett behov av bättre system och processer för hanteringen kan du med fördel ta kontakt med en IT-konsult. Det finns många fördelar med att låta en expert kartlägga den nuvarande situationen och ge ett skräddarsytt förslag på åtgärder och förbättringar.

Oavsett om du behöver hjälp med IT-stöd för avvikelsehantering eller någon annan typ av IT-lösning kan du höra av dig till oss på LanTeam. Vi kan skräddarsy våra lösningar utefter de behov och krav som våra kunder har. På så sätt kan vi alltid säkerställa att de får precis den lösning som de behöver. Om du vill veta mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa till att göra er verksamhet mer effektiv, tveka inte att höra av dig. Vi ser alltid fram emot att få ta oss an nya utmaningar, oavsett hur stora eller små de är. Tillsammans kan vi säkerligen hitta bra lösningar till de bekymmer du har inom just din verksamhet.

Ansvarig Logistiktjänster

Carina Liljeström

E-post: carina.liljestrom@lanteam.se

Telefon: 010-722 29 24