CSR

CSR

OM VÅRT CSR-ARBETE

Vårt CSR-arbete handlar om ett långsiktigt åtagande och ett hållbart företagande som är förankrat i vår vardag och verksamhet. Vi vill att det ska vara långsiktigt och lönsamt för att kunna bidra till att förbättra samhället, hållbart genom att välja produkter och tjänster med hänsyn till miljön och vi vill kunna påverka situationen för människor där vi verkar. Eftersom vi lever i ett globalt samhälle har vi också engagerat oss i FOTA, From One To Another, som stödjer flickors skolgång i Kenya.

Från att tidigare ha sponsrat lagen Frölunda Indians och RIK stödjer vi idag deras arbete med barn och ungdomar för en bättre hälsa och meningsfull fritid.

FOTA From One to Another - stöd, skola, utbildning

Vårt globala engagemang stödjer utbildning och främjar jämställdhet i ett land där flickors rättigheter och möjligheter inte är så långt komna som här hemma i Sverige. Tillsammans med organisationen FOTA (From One To Another) finansierar vi köp av mark i Kenya för att bygga  kvinnocenter för unga kvinnor och deras mammor. Syftet är att få fler flickor att gå i skolan och hjälpa mödrar att stötta sina döttrar under utbildningen. Med hjälp av vårt bidrag har nu etableringen av tre nya kvinnocenter inletts.

FOTA är en ideell, icke-vinstdrivande förening som arbetar för att främja flickors skolgång i Kenya. En del av arbetet består i att inrätta center som erbjuder stöd, vägledning och utbildning för mödrar som i sin tur kan stödja och utbilda sina döttrar - därav From One To Another. En annan del av arbetet är att tillhandahålla skola, stipendier och sponsring så att flickorna kan gå på "High School". Målet är att 90 % av de flickor som får ett stipendium genomför sin utbildning. Genom sin verksamhet har de bland annat möjliggjort för 131 unga kvinnor att få studera ett helt läsår på gymnasiet under 2018. Vårt bidrag går även till läromedel, stipendier till flickorna och lön till hjälplärare.

​Så här säger Anders Filipsson, vår VD, om satsningen:

– Vi kände att vi ville ta ett större ansvar och inte bara skänka pengar. Det är stort att vara med och bidra till att flickor och kvinnor får fler möjligheter och bättre villkor i ett land som inte kommit lika långt som Sverige vad gäller jämställdhet. Rätten till utbildning är grunden för att skapa ett jämställt samhälle och vi vill vara med och göra skillnad. Som Partnerföretag till FOTA kan vi följa projektet och bygget på den mark vi varit med och finansierat. Vi har kontakt med organisationen på plats och kommer att kunna besöka byn och centret när de är klara. Det finns ett personligt engagemang både från vår och deras sida vilket gör det extra roligt.

Läs mer om projektet under fromonetoanother.se

LanTeam CSR: För kvinnors bemyndigande
LanTeam CSR: Söker möjligheter att förbättra samhället
LanTeam CSR: Hjälper tjejer tillgång till utbildning
LanTeam CSR: Presentera möjligheter att växa

VÅRT LOKALA ENGAGEMANG

REDBERGSLIDS IK

Vi är med och sponsrar Redbergslids satsningar RUN (Rörlig Ungdom Nu) och FRAMM (Flour Råd Arena Mat och Motivation).

RUN - Rörlig Ungdom Nu
Barn och ungdomar blir alltmer stillasittande – i kombination med ohälsosam kost kan detta bli en framtida hälsofara. Syftet med projektet RUN är att få barn och ungdomar att röra på sig mer i skolan samt att skapa en större kunskap kring kost, hälsa och motion. 

FRAMM - Flour Råd Arena Mat och Motivation
Barn och ungdomars tandhälsa försämras för varje år. Svår karies, tandröta och andra sjukdomar ökar lavinartat. Syftet med projektet är att få barn & ungdomar att förstå att tänderna är en viktig förutsättning för att leva ett långt och hälsosamt liv. Läs mer om satsningen: redbergslid.se

FRÖLUNDA HOCKEY

Istället för att sponsra A-laget har vi valt att bidra till Frölundas satsning "Gemenskapen" som bland annat ska ge fler barn från utsatta områden möjlighet att kunna åka skridskor och finna gemenskap genom hockey. I samarbete med lokala föreningar och Göteborgs Stadsmission finns numera frit-is och lek-is för en aktiv och meningsfull fritid efter skoltid. Frölunda anordnar även Skridsko för nyanlända. 

FRIT-IS 
Allmän åkning för barn efter skoltid • Flickor och pojkar, 10-13 år • Låna utrustning på plats • 2 dagar i veckan, december – februari i 3 ishallar • Läxhjälp • Mellanmål • Samarbete med lokala föreningar och Göteborgs Stadsmission • Syfte att ge barn en vettig fritid efter skoltid

LEK-IS 
Skridskoskola för flickor och pojkar i årskurs 1 • Genomförs under oktober och januari månad i två ishallar • Tar emot 1000 barn vid tre tillfällen • Har genomförts sedan säsongen 15/16 • Syfte att skapa ett bestående intresse för is-sport och en meningsfull fritid • Låna utrustning gratis • Instruktörer lär ut på ett pedagogiskt och lekfullt sätt

SKRIDSKO FÖR NYANLÄNDA
Flertal prova-på tillfällen • Låna utrustning • Instruktörer på isen • Integration

LanTeam CSR: Sponsrar Redbergslids satsningar RUN och FRAMM