Finansieringslösningar

TYDLIGT BÄTTRE FINANSIERINGSLÖSNINGAR

LanTeam erbjuder finansieringslösningar av produkter, licenser och tjänster. Vi skräddarsyr lösningar efter era möjligheter och behov vilket innebär att ni får bättre koll på kostnader och en ökad flexibilitet av era IT-lösningar. Till exempel har ni möjlighet att byta eller lägga till utrustning under avtalstiden och ni kan anpassa längden på avtalet beroende på er verksamhets behov. Genom avtalet kan ni också få support och service. Efter avtalstiden kan du lämna tillbaka utrustningen eller möjlighet att köpa loss utrustningen, fortsätta hyra befintlig eller förlänga avtalet med ny utrustning eller nya licenser.

Anpassningsbara finansieringslösningar

Finansiering utgör ett viktigt styrmedel för livscykeln. Rätt livscykel säkerställer att utrustningen används så länge den är produktiv för organisationen och byts ut då den inte längre tillför värde till er IT-infrastruktur. Utöver livscykelfördelar bidrar våra anpassningsbara finansieringslösningar till att kostnader kan spridas ut jämnt över användningsperioden. Kostnader blir förutsägbara samtidigt som kapital inte binds i onödan vilket ökar flexibiliteten vid förändringar.

Finansieringslösningar för företags IT-krav

  • Leasing

Främst arbetar vi med operationell finansiering och även möjlighet till utbyteshyra. Vi kan även erbjuda er flera andra lösningar såsom finansiell hyra och korttidshyra vid specifika projekt. Avtalslängder, försäkringar och restvärden anpassas efter utrustningen, dess livscykel eller efter verksamhetens specifika önskemål - vi levererar finansieringslösningar för ert företags IT-krav.

  • Funktionshyra

Funktionshyra är en finansieringsform speciellt lämpad för utrustning där det finns behov för kontinuerlig service, IT-konsult och/eller förbrukning. T.ex utskrifter och kopiering och arbetsplats som tjänst (DaaS).
Service och/eller tjänsteavtal inkluderas tillsammans med produkterna och detta innebär att kunden betalar en månadskostnad för funktion och nyttjande. Funktionshyra minimerar administration och minskar kostnader för fakturahantering för alla. Modellen gör det mycket enkelt att budgetera och fördela kostnader. Detta är en allt mer efterfrågad lösning inom allt fler branscher.

  • Återtag

LanTeam erbjuder, en sammanhållen tjänst för att tillhandahålla en säker process för hantering av utrangerad IT-utrustning. LanTeam ansvarar för hela processen för säker dataradering och fysisk destruktion. Återvinning på ett miljöriktigt sätt enligt gällande lagar och förordningar. Vi kan hantera den fysiska hämtningen av den utrangerade utrustningen på olika sätt baserat på kundens val av logistiklösning.

Återlämnad utrustning går igenom följande process:

  1. Testning och avidentifiering (märkningar etc tas bort)
  2. Dataradering. All data på hårddisken raderas fullständigt med Blancco datacleaner*.
  3. Materialåtervinning. Utrustning som inte kan återanvändas skrotas, hårddiskar mals ner och materialet återvinns på ett miljövänligt vis

Cirka 95% av den utrustning som återtas kan återanvändas och placeras hos nya användare, vilket ger en stor besparing för miljön.

Kontakta oss

FÖRSÄLJNINGSCHEF

Carina Liljeström

E-post: carina.liljestrom@lanteam.se

Telefon: 010-722 29 24