IT-branschen måste arbeta hårdare för att föryngra branschen

Aldrig tidigare har efterfrågan på kunskap inom IT varit så stor och omfattande som den är idag. Och även om antalet studerande inom IT-yrken ökat något under de senaste fem åren, har alltför få utbildat sig inom området sedan millennieskiftet. Det visar en analys gjord av Arbetsförmedlingen.

Fler bör alltså utbilda sig för att behoven på arbetsmarknaden ska tillfredsställas. Men det kräver också att vi i branschen tar vårt ansvar genom att erbjuda unga en praktikplats eller anställning efter genomförda studier. Istället finns det en brist på antal kompetenser samtidigt som unga personer med adekvat utbildning saknar erfarenhet av både yrket och arbetslivet. Något är skevt.

Unga är morgondagens kravställare
När IT-branschen var ny och expansiv var det lätt att hitta ett arbete även utan utbildning. Idag ser det helt annorlunda ut. Gymnasiekompetens har mer eller mindre blivit ett minimikrav för att få ett jobb och ett måste för att kunna studera vidare. IT är integrerat i alla privata och offentliga verksamheter och ett ytterst affärskritiskt system. Det krävs mer av oss som levererar systemen. Vi måste bli fler och inte minst måste vi föryngra oss för att hänga med i utvecklingen.

En annan sak vi måste tänka på att dagens unga är morgondagens kravställare. Om vi själva inte hänger med i vilka krav som kommer att ställas inom vårt eget område och om alltför få tar ansvar idag för att sörja för återväxten i framtiden, kommer vi att få problem i branschen.

Ta ansvar för framtiden
IT-branschen är en rolig och utmanande bransch att jobba i. Här finns många olika yrkesroller att välja mellan och framtiden på arbetsmarknaden ser ljus ut.  Oavsett verksamhet har alla behov av en fungerande IT-miljö i dagens samhälle. Så när vi erbjuder en praktikplats eller en anställning ger vi ungdomar en möjlighet att få erfarenhet – av yrket och arbetslivet. Samtidigt ger vi oss själva en ny generation IT-specialister.  

Visst kan vi vara kritiska till hur arbetsmarknaden fungerar, men vi måste också vara kritiska till hur vi själva agerar för att föryngra branschen. Vi måste alla ta vårt ansvar för återväxten. 
 

För sex år sedan inledde LanTeam ett samarbete med IT-gymnasiet för att förse skolans elever med praktikplatser. Under fem till tio veckor tar LanTeam emot elever från El-programmet.  Under praktiken får eleven prova sina kunskaper men också veta mer hur det fungerar på en arbetsplats.

 


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *