IT-konsulttjänster

Våra konsulter arbetar för en bättre IT-infrastruktur  - LanTeam

IT KONSULT FÖR TYDLIGT BÄTTRE IT

IT är viktigt för alla företag. Det betyder inte att det finns en lösning som passar alla. Ingen verksamhet är trots allt den andra lik. Även om många har snarlika basbehov så finns det alltid skillnader i form av metodik, speciella behov och mycket mer. Med hjälp av en IT-konsult kan vi tillsammans analysera och kartlägga er verksamhet och era behov. Våra kompetensområden gör att vi kan leverera kompletta IT-infrastrukturer. Vi tillhandahåller olika IT-lösningar som exempelvis datahallslösningar (datacenter med server och lagring), nätverkslösningar, IT-säkerhetslösningar, klienthanteringslösningar (PC/MAC/Platta/Mobil) och mycket mer. Exakt vad vi gör för just dig och ditt företag beror på vad det är du efterfrågar och behöver. För att effektivisera och kartlägga våra kunders behov har vi tagit fram en standardiserad process som inkluderar:

Process konsultjtänster

Vad gör en IT-konsult

Konsulternas huvuduppgift är att lyssna. De lyssnar på vilka utmaningar, krav och behov företaget har och kan därefter, tack vare deras erfarenhet och kunskap, föreslå åtgärder och lösningar. Med hjälp av vår IT-konsult kan vi tillsammans hitta lösningar som leder till positiva effekter. Vi lägger lika stor vikt vid konsulten som vid tekniken. LanTeam består av personligt professionella IT-konsulter. Det betyder att vårt lag av konsulter alltid arbetar för att kundens IT-miljö ska vara TYDLIGT BÄTTRE för dess verksamhet. Det betyder också att vi värdesätter och vill ha nära relationer med våra kunder för att uppnå bästa möjliga resultat. Ju bättre vi förstår ditt företag och din verksamhet, desto bättre kan vi hjälpa till.

IT-konsult från Göteborg - verksamma i hela Sverige

Eftersom en verksamhets IT-infrastruktur är affärskritisk är det vår främsta uppgift att IT-miljön och infrastrukturen är så funktionell, flexibel och långsiktig som möjligt. Vi har de flesta av våra IT-konsulter i Göteborg men har möjlighet att förse verksamheter i hela Sverige med kompetenta konsulter. LanTeam har olika typer av konsulttjänster som passar er verksamhet, exempelvis uppdragskonsulter och resurskonsulter.

Uppdragskonsulter utför specifika uppdrag. De kan till exempel handla om att byta eller uppgradera er servermiljö, utföra ROI-analyser, förse er med cloudtjänster, installera nätverks- och kommunikationslösningar, installera lösningar för dokumenthantering hos kund och mycket mer. Våra uppdragskonsulter har spetskompetens inom olika områden såsom projektledning, infrastruktur, virtualisering, logistiktjänster, server, nätverk, kommunikation, klient, lagring, backup, molntjänster, brandväggar, lastbalansering och säkerhet.

Resurskonsulternas uppdrag är att förstärka våra kunders IT-avdelning. Resurskonsulten kan vara junior eller senior, generalist eller specialist beroende på uppdrag

Med hjälp av en IT-konsult i Göteborg eller någon annanstans i Sverige kan du se till att ditt företag levererar ännu bättre resultat. Ta kontakt med oss och berätta vilka utmaningar och behov du har. Vi utför ett grundligt förarbete och ger dig förslag som kan göra stor skillnad.

 

Ola Angervall: IT konsult för olika IT lösningar
Ansvarig konsulttjänster

Ola Angervall

E-post: ola.angervall@lanteam.se

Telefon: 010-722 29 89

Kontakta oss