SMART UTSKRIFT & DOKUMENTHANTERING

Att ha ett system för dokumenthantering gör att du både kan hjälpa miljön och även dra ned på kostnaderna. Vi på LanTeam tillhandahåller smarta och träffsäkra printlösningar som förbättrar utskrifts- och dokumentflödet inom verksamheten, något som i sin tur motverkar höga och onödiga kostnader. Våra lösningar är både anpassade till verksamhetens behov och de är även skalbara, vilket innebär att lösningen kan utökas eller minskas på ett smidigt sätt.

Allt börjar med att vår IT-konsult ser över den befintliga miljön för att kunna analysera era behov och mål. Genom analysen blir det lättare att föreslå förbättringar och komma fram till en passande lösning för er verksamhet. Förbättringarna kan se ut på olika sätt baserat på hur din specifika miljö ser ut. Med hjälp av både hård- och mjukvara kan vi minska företagets dokument- och distributionskostnader, samtidigt som vi även ökar produktiviteten och användarvänligheten. En lösning från oss på LanTeam kan optimera dokumenthanteringen åt hela företaget utan problem. Vi har mycket lång erfarenhet av att arbeta med organisationer i en komplex miljö.

DIGITAL DOKUMENTHANTERING

I vårt erbjudande ingår inte bara hård- och mjukvara utan även service, garantihantering och genomtänkta lösningar inom utskrift- och dokumenthantering, exempelvis Follow me-print och skannerflöden. Vi på LanTeam tar gärna ett leverantörsansvar inom både hårdvara och mjukvara. Vi erbjuder flera varumärken och tjänster inom:

 • MFP
 • Printrar
 • Etikettskrivare
 • 3D skrivare
 • Skanners
 • Förbrukningsvaror
 • Mjukvaror
 • Skannerlösningar
 • Lagringslösning
 • FollowMe-print lösningar

Tjänster:

 • Behovsanalys
 • Molntjänster
 • Licenshantering
 • Övervakning, rapportering, beställning
 • Utskrift som tjänst
 • Faktura skanning
 • Managed Document Services

Våra lösningar kan se ut på olika sätt. Follow me-print är ett bra exempel på en av flera kostnadsbesparande lösningar. Denna specifika lösning går ut på att en utskriftsbegäran inte skickas till en skrivare utan istället hamnar på en utskriftskö hos en server. För att skriva ut kan du gå till vilken skrivare som helst och logga in. Follow me-print minskar onödiga utskrifter och dokument som glöms bort vid skrivaren. Färre utskrifter är även bra för miljön och sänker företagets kostnader. Detta minskar även risken att någon skriver ut känslig information och glömmer bort att hämta utskriften.

Genom digital dokumenthantering blir det även möjligt att administrera utskrifterna. IT-avdelningen kan ställa in att papper ska skrivas ut dubbelsidigt och endast i svartvitt. Follow me-print är bara en av flera små och stora förändringar som kan hjälpa ditt företag få bättre kontroll över dokumenthanteringen.

VI HJÄLPER DIG GÄRNA MED DOKUMENTHANTERING

Vill ni effektivisera ert företagets dokumenthantering, kontakta oss på Lanteam. Vi analyserar hela dokumenthanteringsflödet för att kunna ta fram en helhetslösning som passar era behov. Naturligtvis följer vi även upp vår lösning för att säkerställa att den fungerade på ett optimalt sätt. Låt oss ta hand om din dokumenthantering i Göteborg såväl som i övriga Sverige. Med LanTeam får ni en tydligt bättre leverantör av smarta tjänster för dokumenthantering.

Specialistsäljare Utskrift & dokumenthantering

Fredrich Blixt

E-post: fredrich.blixt@lanteam.se

Telefon: 010-722 29 28

Kontakta oss