Klienthantering

Klienthantering förenklar din verksamhet

Med hjälp av klienthantering blir det möjligt att hantera företagets datorer på ett effektivt sätt. Att installera program och uppdatera system kan göras med några enkla klick istället för att manuellt behöva fixa varje individuella dator. Detta gör det även enklare att tillhandahålla en effektiv licenshantering. Klienthanteringen är oftast den åtgärd som leder till de största besparingarna, om den utförs på rätt sätt. Enkelt förklarat kan professionell klienthantering hjälpa företaget ha koll på alla enheter som används inom verksamheten och även se till att dessa fungerar optimalt under hela livscykeln.

Professionell klienthantering

På många sätt är klienthanteringen en förutsättning för att kunna spara tid och resurser. För oss är professionell klienthantering en del av vår DaaS-tjänst. Inledningsvis utför en intern IT-konsult ett förarbete för att analysera och kartlägga vilka behov som finns. Under förarbetet går vi igenom många frågeställningar, från inventering och framtagande av standardiserade hårdvaruplattformar till stödsystem för mjukvarudistribution och licensgenomlysning. Förarbetet ska resultera i en skräddarsydd order som innehåller allt som just ditt företag behöver. Därefter ser vi till att implementera ordern och slutligen underhålla alltihop så att era IT-lösningar fungerar optimalt.

IT-support och klienthantering

En viktig del av vår affärsidé är att vi ska kunna ansvara för alla delar. Det innebär till exempel att vi har en stor maskinpark med mängder av enheter och produkter, att vi erbjuder logistiktjänster för att se till att du får det du behöver i rätt tid samt att vi även utför både IT-support och klienthantering internt. På så sätt slipper du som kund oroa dig för säkerhetsrisker på grund av förändrade omvärldshändelser. Du behöver inte ens tänka på mjukvaruuppdateringar, det löser vi också. Klienthanteringen ger även bättre förutsättningar för IT asset management, vilket ger dig möjlighet att få bättre kontroll över alla IT-tillgångar. Ta kontakt med oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med stora besparingar.

FÖRSÄLJNINGSCHEF

CARINA LILJESTRÖM

E-post: carina.liljestrom@lanteam.se

Telefon: 010-722 29 24