Logistiktjänster

Logistiktjänster

Vill du luta dig tillbaka och ändå få en bättre och enklare IT-miljö? Föredrar du att lägga tid på det du egentligen ska syssla med? Vi på LanTeam kan förse dig med enstaka logistiktjänster för att underlätta ditt arbete, eller ta över hela logistikkedjan så att du slipper lägga tid på detta överhuvudtaget. Dessutom får du full koll på dina inköp, kostnader, produkter och lösningar.

Webb logistiktjänster för enklare IT-miljö

Vi äger hela logistikprocessen och utför den med egen personal, från leverans och installation på plats till inventariehantering, lagerhållning, stöldmärkning och mycket mer. Det innebär att vi kan garantera hög kvalitet med snabb återkoppling och ständiga förbättringar.

Om du är intresserad av webb logistiktjänster för enklare IT-miljö är det bara att höra av sig till oss. Vi skickar en IT konsult som undersöker vilka behov ni har och svarar på eventuella frågor. Därefter utförs ett förarbete tillsammans med ditt företag där vi tillsammans ser över den befintliga IT-miljön och hur vi kan förbättra och säkerställa driften. Några av de punkter som avhandlas är:

  • Resursallokering
  • Inventering
  • Certifiering
  • IT-infrastruktur
  • Stödsystem
  • Behovsanalys

Exakt hur vår logistiktjänst ser ut beror på hur företagets verksamhet ser ut och vilka behov som finns. Vår vision är att säkerställa ett resultat som alltid är tydligt bättre.

Vi erbjuder logistiktjänster i Göteborg

Vi på LanTeam har vår bas i Göteborg men vi har kunder över hela landet. Med hjälp av våra IT-lösningar kan din verksamhet bli mer effektiv, vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet. Vi erbjuder ett flertal olika produkter, tjänster och lösningar, exempelvis IT-hyra, dokumenthantering och mycket mer. Eftersom vi är leverantörsoberoende kan vi alltid anpassa oss utefter våra kunders krav och behov.

FÖRSÄLJNINGSCHEF

CARINA LILJESTRÖM

E-post: carina.liljestrom@lanteam.se

Telefon: 010-722 29 24