Logistiktjänster

Vill du luta dig tillbaka och ändå få en bättre och enklare IT-miljö? Föredrar du att lägga tid på det du egentligen ska syssla med? Vi på LanTeam kan förse dig med logistiktjänster för att underlätta ert arbete, eller ta över hela hanteringen så att ni slipper lägga tid på detta. Vi levererar hårdvaran med förinstallerad mjukvara så att ni får funktionsfärdiga enheter på skrivbordet.

Logistiktjänster för enklare IT-miljö

Vi äger hela logistikprocessen och utför den med egen personal, från leverans och installation på plats till inventariehantering, lagerhållning, stöldmärkning och mycket mer. Det innebär att vi kan garantera hög kvalitet med snabb återkoppling och ständiga förbättringar. Om du är intresserad av logistiktjänster för enklare IT-miljö är det bara att höra av sig till oss. Vi skickar en IT-konsult som undersöker vilka behov ni har och svarar på eventuella frågor. Därefter utförs ett förarbete tillsammans med ditt företag där vi tillsammans ser över den befintliga IT-miljön och hur vi kan förbättra och säkerställa driften. Några av de punkter som vi kan avhandla är:

Logistiktjänster för enklare IT-miljö | LanTeam

Exakt hur vår logistiktjänst ser ut beror på hur företagets verksamhet ser ut och vilka behov som finns. Vår vision är att säkerställa ett resultat som alltid är tydligt bättre.

Logistiktjänster med utgångspunkt Göteborg

Vi på LanTeam har vår bas för våra logistiktjänster i Göteborg men kan leverera dessa tjänster över hela landet. Med hjälp av våra logistik- och IT-lösningar kan din verksamhet bli mer effektiv, vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet. Vi erbjuder ett flertal olika produkter, tjänster och lösningar. Eftersom vi är leverantörsoberoende kan vi alltid anpassa oss efter våra kunders krav och behov. Vi levererar som de stora leverantörerna men med det mindre företagets engagemang och snabbhet.

FÖRSÄLJNINGSCHEF

CARINA LILJESTRÖM

E-post: carina.liljestrom@lanteam.se

Telefon: 010-722 29 24

Kontakta oss