SERVICEDESK OCH PROAKTIV ÖVERVAKNING

SERVICEDESK OCH PROAKTIV ÖVERVAKNING

Vårt mål är att vara en tydligt bättre leverantör genom att bla. ge våra kunder och användare kvalitet och service. Inte minst när det gäller support och problemlösning. Med LanTeams tjänst ServiceDesk erbjuder vi en snabb och professionell hantering av era IT-relaterade supportärenden och med Proaktiv övervakning förebygger vi dem.

I ServiceDesk tar Lanteam hand om ert supportbehov på ett säkert och överskådligt sätt och som kund kan ni följa och se status på ert ärende under hela processen. ServiceDesk kan vara den första, andra eller tredje supportnivån där vi prioriterar, eskalerar och i hög utsträckning löser era ärenden. Eskalering innebär att antingen en specialistkonsult från LanTeam alternativt en leverantör tar över ärendet. Vi hanterar vanligtvis ditt ärende med hjälp av fjärrstyrning av enheter och utrustning och oftast kan vi lösa dina problem redan vid första kontakten.

ENKELT FÖR ANVÄNDAREN

För oss är det viktigt vår support är tillgänglig för dig som kund. Därför har vi utformat ServiceDesk så att det är enkelt att kontakta oss när det uppstår problem.

KONTAKTA SERVICEDESK
Anmälan av ärende till Servicedesk:
Webb: https://helpdesk.lanteam.se
Telefon: 010-722 29 99
Våra öppettider är 08.00-17.00 vardagar
Lunchstängt 12.00-13.00

LanTeam tar inte ut någon avgift för tjänsten men debiterar per 15 minuter vid åtgärd. Samlingsfaktura med datum och tid för ärendet debiteras i slutet av månaden.

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER VI TILLHANDAHÅLLER PÅ SERVICEDESK:

 • Hjälp med ärenden via fjärrstyrning Teamviewer, telefon eller e-post
 • Loggning och uppföljning av samtliga ärenden i LanTeams ärendehanteringssystem
 • Kontohantering i AD
 • Säkerhetshantering i AD
 • Speaking-partner för tredjepartsprogram
 • Stöd med instruktioner vid konfiguration av enheter såsom mobiltelefoner och läsplattor samt assistans på plats vid behov när enheterna inte går att fjärrstyra
 • Lösning av problem i Microsoft Office/Microsoft Office 365
 • Hjälp med utskriftsproblem
 • Klienthantering
 • Nätverkskonfiguration
 • Brandväggskonfiguration
 • Garantihantering

SYSTEMSTÖD OCH RUTINER FÖR BÄSTA MÖJLIGA RESULTAT

Vi arbetar med väl förankrade processer och rutiner för att ärendehanteringen ska vara så professionell, strukturerad och med så hög lösningsgrad som möjligt. För att kunna upprätthålla en hög lösningsgrad hanterar vi alla ärenden enligt illustrationen nedan:

Servicedesk

PROAKTIV ÖVERVAKNING
Med Proaktiv övervakning får du som kund proaktiv hjälp med server och IT-lösningar där LanTeam hjälper till att lösa och framförallt förebygga problem som kan uppstå. Proaktiv övervakning finns i tre olika nivåer, Basic, Standard och Premium och kan skräddarsys för att passa era behov.

Basic
I Proaktiv övervakning Basic ingår bland annat tillgång till ServiceDesk, Larmförmedling där vi kan se och åtgärda larm i realtid samt övervakning och monitorering av bland annat CPU-belastning, diskutrymme och minnesbelastning.

Standard
I Standard ingår samma tjänster som i Basic men med tilläggen att vi förser er med månadsvis statusrapporter, fjärrsupport med upp till tio ärenden per månad samt en mer avancerad övervakning av era viktigaste processer och applikationer.

Premium
I Premium ingår tjänsterna i både Basic och Standard men med en utökad bevakning och proaktivitet för att undvika problem med era viktigaste applikationer. Vi utför också månatliga kontroller av de funktioner som ni önskar, obegränsad fjärrsupport och patch management för att skydda era system mot skadliga intrång.

Vill du veta mer om tjänsterna ServiceDesk & Proaktiv övervakning:

Affärsutvecklare tjänster

Jonas Mattsson

E-post:
jonas.mattsson@lanteam.se

Telefon: 010-722 29 99

Kontakta oss