Jobb

JOBBA HOS OSS

LanTeamet

Vi brukar säga att om medarbetarna mår bra blir allting TYDLIGT BÄTTRE. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för våra medarbetare att känna sig engagerade, delaktiga och värdefulla. Vi ser till att uppmärksamma dem som gjort något extra, som individer eller som grupp. Bygger laganda genom gemensam träning och aktiviteter, arbetar med ledarskap och medbestämmande. För oss är det viktigt med långsiktiga relationer, medarbetare emellan och med våra kunder. Tillsammans bygger vi LanTeams företagskultur. Vi vet att en bra företagskultur smittar – många av våra kunder och leverantörer berömmer vårt personliga engagemang och vår flexibilitet och anda. Något vi givetvis är väldigt stolta över. Hos oss hittar du en professionell arbetsplats med familjär atmosfär där såväl medarbetare som kunder tillhör laget – vårt LanTeam.
LanTeam: Bygger laganda genom gemensam träning och aktiviteter
LanTeam: Kompetens inom Klienthantering

Utveckling, teknik och kompetens

IT är ett område som ständigt är i förändring. Ny teknik utvecklas. Kundernas behov växlar. Därför är det viktigt att de som arbetar på LanTeam kontinuerligt breddar sin kompetens genom samarbete, kurser och certifieringar. Hos oss finns många olika roller. Vi har projektledare som arbetar med att utveckla och förbättra kundernas IT-miljö. Vi har juniora och seniora konsulter, tekniker och specialister som jobbar heltid hos kunder eller som resurser vid behov. Vi uppmuntrar att våra medarbetare byter roller och utvecklas inom organisationen. Genom vårt logistikcenter kan vi erbjuda unga människor en anställning och möjligheten att ta sina första steg in i arbetslivet. Våra medarbetare på logistikcentret är högt uppskattade och centrala för vår verksamhet.

Vi föryngrar branschen

Det är väl känt att det saknas föryngring och kompetens inom IT-branschen. Vi behöver fler utbildade för att möta kundernas behov, samtidigt som unga personer med adekvat utbildning saknar erfarenhet av både yrket och arbetslivet. Därför inledde LanTeam för åtta år sedan ett samarbete med IT-gymnasiet i Göteborg. Under fem till tio veckor tar LanTeam emot elever från El-programmet. Eleverna tillåts handha verkliga case, även om de är av enklaste slag. Flera av våra praktikanter har fått jobb hos oss efter avslutad utbildning och därefter gått vidare till att bli konsulter hos våra kunder.
Logistiktjänster för enklare IT-miljö
LanTeam: Hjälp med Avvikelsehantering

Våra värderingar

Vi bygger vår organisation på Kunskap, Kommunikation och Känsla. Vår kunskap är grunden för allt vårt arbete, både inom företaget och ute hos våra kunder. En väl fungerande kommunikation bygger nära samarbeten och bidrar till effektivitet och lyhördhet. Känsla för kunden, verksamheten och medarbetarna ger ett personligt engagemang. Tillsammans bildar våra värdeord den kompetens som vi gemensamt besitter.

ANDERS FILIPSSON, VD

Vi har velat skapa ett företag som sätter människan i fokus, både som individ och som en del av laget. Målet är att känna både passion och trygghet på jobbet, att trivas tillsammans men även kunna vara oss själva. Därför blev jag stolt och glad när jag läste resultatet av vår medarbetarundersökning. Den är ett bevis på att vi har lyckats; att våra medarbetare mår bra på jobbet, att vi ställer upp för varandra, att arbetet är meningsfullt och att vi har ett stort förtroende hos medarbetarna som arbetsgivare. Jag tror det beror på två saker. Dels att vi är ett sammansvetsat lag där var och en bidrar med sin kompetens och personlighet. Dels att vi skapat förutsättningar för varje individ att göra sitt bästa. Vi har flexibla arbetstider, kan arbeta hemma när det behövs och vi erbjuder träning på arbetstid genom vår satsning eMotion där vi varje vecka tränar tillsammans. LanTeams företagskultur är något vi bygger gemensamt och vi har verkligen en fantastisk sammanhållning och härlig stämning på företaget.

Anders Filipsson, CEO, Lanteam

MEDARBETARE BERÄTTAR

SÅ HÄR ÄR DET ATT JOBBA PÅ LANTEAM

Malin Graffman, Innesälj

LanTeam: Malin Graffman, Innesälj
Jobbat på LanTeam sedan april 2017

Här står alla dörrar alltid öppna. Det är en otroligt bra arbetsplats med en extremt stor laganda och en vilja att arbeta tillsammans och lyckas. Gemenskapen och variationen på kunder och arbetsuppgifter är det bästa med att jobba här. Känslan är att man alltid vill ge 110% oavsett vad man ställs inför. Man kommer till jobbet med ett leende på läpparna och med en dragkraft att kämpa och utvecklas. Det som är mest spännande med IT-branschen är att den aldrig står still - det finns alltid något som väntar runt hörnet.

Jonas Mattsson, Försäljning

LanTeam: Jonas Mattsson, Försäljning
Jobbat på LanTeam sedan april 2017

LanTeam är ett företag där jag får gehör för idéer och mycket frihet under ansvar. Jag arbetar nära sälj- och konsultorganisationen och träffar kollegor med olika roller och kompetenser dagligen. Dessutom är jag ofta ute hos kund. Det är lärorikt och väldigt viktigt för mig som ansvarar för utvecklingen av våra IT-tjänster. Här har jag fått förtroendet och förutsättningarna för att kunna göra ett riktigt bra jobb. Sen har LanTeam har en fantastisk företagskultur med motiverade medarbetare och stort kundfokus vilket jag uppskattar väldigt mycket.

Jessica Gunnarsson, IT-konsult

LanTeam: Jessica Gunnarsson, IT-konsult
Jobbat på LanTeam sedan september 2017

När jag började på LanTeam fick jag chansen att vara med och bygga upp en helt ny roll och tjänst inom företaget. Som nyanställd och nyexaminerad var det en spännande utmaning och en möjlighet för mig att utvecklas som person. Idag är jag glad att jag antog utmaningen. Jag lär mig något nytt varje dag, det är aldrig tråkigt att gå till jobbet. Även mina kollegor bidrar till att jag trivs så bra, här hjälps alla åt och kommer med sina synpunkter och sin kunskap kring frågor. Det finns alltid någon att vända sig till om man skulle stöta på problem och det tycker jag är en otrolig trygghet här på LanTeam.