LanTeam är en miljöcertifierad leverantör inom IT – TYDLIGT BÄTTRE IT-INFRASTRUKTUR

LanTeam – miljödiplomerad IT-leverantör

LanTeam bedriver ett aktivt miljöarbete med målet att minska vår inverkan på miljön. Vi har ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas och är miljödiplomerade av Göteborgs Stad.

De huvudsakliga miljömålen var att minska på pappersförbrukning och transporter. Tack vare bättre planering av transporter och inköp har vi uppnått våra mål. Pappersförbrukningen har minskat främst på grund av inköp av modernare skrivare och ökad e-fakturering.
 
Miljöpolicy för LanTeam Consulting AB
LanTeam Consulting AB (LanTeam) bedriver verksamhet inom IT med leverans av hårdvara, mjukvara samt IT-tjänster och ska verka för utvecklingen av ett miljövänligt samhälle genom att erbjuda kunder en lösning som tar hänsyn till både människa och miljö. Det visar vi bland annat genom att:

  • Ständigt arbeta med att hushålla med energi, källsortera avfall och välja leverantörer som bedriver ett aktivt miljöarbete.

 

  • Ska finnas miljöansvarig som organiserar miljöarbetet.

  • Aktivt sträva efter att minska antalet transporter genom samleveranser och/eller direktleveranser.

 

  • Genomföra en årlig inventering och utvärdering av LanTeams miljöpåverkande aktiviteter för att identifiera de områden där vi kan genomföra bästa nyttan för miljön.

 

  • Följa de lagar och krav som gäller för vår verksamhet.

 

  • Alla medarbetare har den kompetens och de verktyg som krävs för att de ska kunna genomföra sitt arbete med minsta möjliga miljöpåverkan.

 

  • Returhantering av emballage ska på kundens begäran återvinnas av LanTeam.

miljödiplom_lan_team_2017.pdf
File Size: 231 kb
File Type: pdf

Download File


FÖRNYAD MILJÖDIPLOMERING 2017 
LanTeam har åter uppfyllt kraven i Svensk Miljöbas och är miljödiplomerade av Göteborgs Stad. Nya diplomet gäller tom maj 2017.

Organisationen har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas.  

Detta innebär att organisationen har:
• En miljöpolicy, mål och handlingsplan
• En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
• Genomfört konkreta miljöförbättringar
• Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
• Förankrat och redovisat miljöarbetet
• Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete.

Miljödiplomet är giltigt till och med 2017-05-31