LanTeam stöttar flickors rätt till skolgång

Som en del i sitt CSR-arbete har LanTeam valt att stötta FOTA:s skol- och utbildningsarbete för flickor i Kenya.

From One To Another är en ideell och icke-vinstdriven förening vars syfte är att ge ekonomiskt stöd och hjälp till flickor i Kenya för att dessa ska kunna gå i skolan. Satsningen sker i samarbete med organisationen Nikumbuke på plats i Kenya. En del av arbetet består i att inrätta center som erbjuder stöd, vägledning och utbildning för mödrar som i sin tur kan stödja och utbilda sina döttrar – därav From One To Another.

– De här kvinnocentren är inga skolor men de blir platser där mammor, liksom döttrar och yngre syskon kan träffas och få grundläggande hälsoutbildning, sexualundervisning och även viss språkutbildning, säger Lars Gundersen, vice ordförande i FOTA.

En annan del av arbetet är att tillhandahålla skola, stipendier och sponsring så att flickorna kan gå på “High School”. Målet är att 90 % av de flickor som får ett stipendium genomför sin utbildning. FOTA hjälper också till vid studier på universitet eller annan högre utbildning.

Tre nya kvinnocenter i Kenya
Med ekonomiskt stöd från FOTA kan nu samarbetsorganisationen Nikumbuke köpa mark och bygga kvinnocenter i vardera by.

­­­– Nu knyter vi till oss tre nya byar och etablerar kvinnocenter i dem. Det känns stort, konstaterar Lars Gundersen, vice ordförande i FOTA (From One To Another).

Det ekonomiska bidraget involverar även läromedel, stipendier till flickorna och lön till hjälplärare.

Läs mer om projeket under https://fromonetoanother.se/sv/hem/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *