Lanteams flexibla och hybrida molntjänster – i egen datahall – TYDLIGT BÄTTRE IT-INFRASTRUKTUR

Rätt utskriftslösning förbättrar verksamheten

Med sina dryga 15 år inom området dokumenthantering guidar gärna Fredrich Blixt ditt företag till en optimal lösning för just ert företag. I vårt erbjudande ingår hårdvara, service och genomtänkta lösningar inom Input- & Outputmanagent. Lanteam tar gärna ett leverantörsansvar inom både hårdvara och mjukvara.

Dokumenthantering är en viktig del av affärssystemet. Många företag och organisationer har affärssystem som hanterar historik, transaktioner och information men det är lätt att glömma att datan som kommer in behöver också komma ut. Inom print gäller det att tänka sändare och mottagare, input-, output management. Alltså att arbetet med att få in rätt information i systemet också inkluderar att informationen kommer ut på rätt och bästa sätt. Med den kunskap och erfarenhet LanTeam har, får kunden den lösning som kunden behöver.

Rätt utskriftslösning förbättrar verksamheten
Fredrich Blixt vet hur en optimal utskriftslösning kan förenkla arbetet på ett företag eller i en organisation. Smarta och träffsäkra lösningar förbättrar utskrifts- och dokumentflödet och motverkar höga dokument- och distributionskostnader. Lösningarna är dessutom skalbara och anpassade till verksamhetens behov. Det är inte bara en fråga om minskade kostnader utan också om användarvänlighet och förbättringar som gör medarbetarna mer produktiva. Alltså kan en lösning från LanTeam kan optimera ett helt företags dokumenthantering.

Att tänka grön IT ger ofta stora synergier på kronor och ören
Lösningen innehåller också en stor portion av miljöansvar i sin grundidé. Idag måste vi alla tänka på miljön. Med smarta automatiserade arbetsflöden kan man förenkla databearbetning och utskriftshantering från alla källor. Det gör att företag kan ta steget från långsamma pappersbaserade processer till snabba digitala flöden och därmed spara på miljön.

Investering eller kostnad?
– Jag vet att det låter som en klyscha men utskrift och dokumenthantering ÄR en investering och inte en kostnad. Låt oss få upp nyttjandegraden på MFP-produkten genom att klä den med ”smarta” funktioner så kommer vi att se en investering istället för en kostnad, säger Fredrich Blixt.

Så funkar det – från förstudie till helhetslösning
Arbetet med att förbättra ett företags utskrifts- och dokumenthantering inleds alltid med en förstudie för att lösningen ska vara anpassad till verksamhetens behov och följa verksamhetsmålen.  Det är viktigt att kunna ta hand om hela flödet kring kundens dokumenthantering, från rådgivning, leverans till uppföljning.  I LanTeams erbjudande ingår hårdvara, service och genomtänkta lösningar inom Input- & Outputmanagent och vi kan ta ett leverantörsansvar inom både hårdvara och mjukvara.

Låt oss göra den stora skillnaden.

Bild
Fredrich Blixt, ansvarig utskrifts- och dokumenthantering, LanTeam


För mer information, kontakta:
Fredrich Blixt
E-post: Fredrich Blixt
Telefon: 010-722 29 28