Lanteams konsulttjänster – TYDLIGT BÄTTRE IT-INFRASTRUKTUR

Konsulttjänster. Kunskap och teknik.

Vi kallar det tjänster på marken. Kombinationen människa och teknik: Projektledare, uppdrags- och resurskonsulter som kan infrastruktur, virtualisering, server, nätverk, kommunikation, klient, lagring, backup, SAN, brandväggar, lastbalansering. Bland annat.

Vi lägger nämligen lika stor vikt vid människan som vid tekniken. Våra konsulter förser dig med professionell projektledning, kundanpassade tjänster, support och rådgivning i kombination med det bästa marknaden har att erbjuda. Vänta dig även kunskap, kommunikation och känsla för din verksamhet. 

Vi har inte råd att gissa
Så är det. För att uppnå resultat måste vi veta. Därför använder vi en väl förankrad och beprövad metodik.  I den ingår förstudier, design, implementation, överlämning och drift. Sen är vi med och driftar, förvaltar och utvecklar din IT-miljö för att skapa maximal affärsnytta i kärnverksamheten.

Vårt mål är en tydligt bättre infrastruktur för våra kunder.

PictureMagnus Pihl, konsultchef LanTeam


För mer information, kontakta:
Magnus Pihl
E-post: Magnus Pihl
Telefon: 010-722 29 29


marktjanster.pdf
File Size: 584 kb
File Type: pdf

Download File