Lanteams logistiktjänster – TYDLIGT BÄTTRE IT-INFRASTRUKTUR

Logistiktjänster – för dig som behöver en lönsammare verksamhet


logistiktjänster

I LanTeams logistikkedja ingår bastjänster men även möjlighet att integrera logistiktjänsterna i ditt eget affärssystem.

Magnus Pihl

Magnus Pihl, ansvarig Logistik LanTeam
Bra och fungerande logistik gör det komplicerade enkelt och det tidskrävande kostnadseffektivt. Kvalitet i leveranser, kontroll på kostnader och en effektiv installation av PC-på-bordet och Server-i-rack är några av fördelarna med att nyttja våra bastjänster.

INTEGRERAD I VERKSAMHETENS AFFÄRSSYSTEM 
Men logistik är mycket mer än så. Integrera tjänsterna i ditt affärssystem och effektivisera allt från beställning och installation till inventering och rapportering. Du får inte bara full kontroll på verksamhetens datamiljö och på kostnader i samband med inköp. Det blir dessutom enklare att budgetera.

Som logistikpartner är LanTeam rådgivande och tillhandahåller certifierad och produktuppdaterad kompetens såväl som tjänster i hela logistikkedjan, såsom:

Rådgivning, inköp, lagerhållning, avemballering, imagepåläggning, stöldmärkning, konfiguration, leveranstjänster, installation, integration i affärssystemet, assett management och återvinning.

För mer information, kontakta:
Magnus Pihl
E-post: Magnus Pihl
Telefon: 010-722 29 29

logistik.pdf
File Size: 267 kb
File Type: pdf

Hämta fil