Allt du behöver veta om en IT-konsult

5 oktober, 2018

Är du osäker på vad en IT-konsult egentligen gör? Detta är inte ovanligt och det beror till stor del på att konsultens roll är mycket omväxlande och bred. Konsultens roll går ut på att använda sina specialiserade kunskaper och kompetenser inom ett visst område för att ge goda råd, skapa förändring och se till att företaget får det resultat de vill ha. Vi går igenom allt du behöver veta om konsulten, svarar på frågan ”Vad gör en IT-konsult?” och förklarar personens roll i ett projekt. (Har markerat de jag tycker är fel med röd överstrykning)

Vad gör en IT-konsult?

När du anser att ditt företag behöver stöd från en konsult handlar det oftast om att du vill lösa ett problem eller förbättra ett område. I det inledande stadiet består konsultens roll av att lyssna, kartlägga och identifiera vad det är du behöver. Detta är lättare sagt än gjort, i många fall kan det vara svårt för en kund att sätta fingret på exakt vad de behöver. Detta ställer stora krav på konsultens förmåga att analysera situationer och hitta passande lösningar. Oftast inleds ett projekt med ett förarbete där konsulten kan se hur läget ser ut och komma med förslag på vad som kan förändras och hur de ska gå tillväga. Därefter ser konsulten till att implementera förändringarna på ett passande sätt.

Tre anledningar till att anlita en IT-konsult

Det finns naturligtvis flera anledningar än bara tre, nedan har vi samlat de tre enligt oss största anledningarna till varför du bör anlita en IT-konsult.

1. Spara tid och pengar

Om du vill utföra en förändring i företagets IT-miljö, för att du exempelvis vill effektivisera de interna processerna så kan en IT-konsult se till att det blir gjort på ett effektivt sätt. Konsulten kommer in med både expertis när det kommer till att leda projekt och även med kunskap inom området, i det här fallet IT och allt som hör där till. Alternativet är att låta en eller flera personer från den egna personalstyrkan lägga tid och energi på att utföra förändringarna som behövs.

2. En IT-konsult bidrar med specialistkompetens

Detta för oss naturligt till nästa anledning att anlita en konsult. IT är ett område som har en enorm påverkan på verksamheten Det kan handla om IT-miljön – det vill säga datorerna som används och alla maskiner som ser till att allt fungerar. Det kan även handla om hur datorerna används – det vill säga programmen och processerna som finns i bakgrunden. Ibland kan enkla förändringar påverka en verksamhet på flera sätt. Ett bra exempel på detta är digital dokumenthantering, vilket är ett sätt att förenkla och effektivisera alla utskrifter. En konsult kan snabbt se vilka områden som behöver förbättras och har oftast fler än ett sätt att lösa problem på.

3. Öka företagets kvalitet och produktivitet

Slutligen har vi själva effekten av vad en konsult kan åstadkomma. En god anledning till att anlita en konsult (är) för att de kan få verksamheten att bli mer effektiv. Detta kan yttra sig på flera sätt, exempelvis (som) att personalen kan lägga mer tid på saker som är värdeskapande. Det kan även handla om att vissa processer automatiseras eller att förutsättningarna för att utföra vissa arbetsuppgifter blir bättre. Allt detta och mycket mer gör att ett företag kan öka sin produktivitet och även öka kvalitén hos sina tjänster (och/)eller produkter.

Anlita en IT-konsult i Göteborg

Nu när du har fått svar på frågan ”Vad gör en IT-konsult”, är det dags att svara på hur man gör för att hitta en passande konsult. Processen för att hitta en IT-konsult i Göteborg skiljer sig inte från andra städer. En bra utgångspunkt är att kontakta oss på LanTeam. Här finner du ett stort antal duktiga konsulter som vi hoppas ska passa just dig och dina behov. Vi ser fram emot att höra från dig och återkopplar snabbt med svar där du får reda på om vi har rätt kompetens för just ditt projekt.