Licenshantering

Licenshantering

En licens är ett avtal som ger dig rätten att använda någon annans rättighet. Det kan vara ett varumärke, ett patent eller olikaprogram och tjänster. Om du köper en licens för ett program så anger licensen hur du får använda programmetoch vilka villkor som gäller. Detta är ett sätt för företaget som skapade programmet att behålla någon form av kontroll.Att ha koll på licenser är viktigt och det är detta licenshantering går ut på. Vi på LanTeam tillhandahåller program för kostnadseffektiv licenshantering för organisationer och företag.

Licenshantering för företag

Med vår hjälp får du ta del av våra världsledande verktyg för licenshantering. Dessa hjälper företagets IT-avdelning kartlägga och administrera företagets programvarulicenser på ett sätt som är både enkelt och juridiskt säkert. Vårt program gör det möjligt att ha koll på alla program som verksamheten använder och även hur de används. På så sätt kan IT-avdelningen se vilka program som används mycket och kanske har för få licenser eller vilka program som är överlicensierade. Det blir även möjligt att snabbt få en överblick över programversionerna, något som kan påverka hur programmen används och även hur säkra de är att använda.

Kostnadseffektiv licenshantering

Licenshanteringens syfte är att effektivisera verksamheten. Vårt licenshanteringsverktyg gör det helt enkelt lättare för IT-avdelningen att kunna göra sitt jobb. Genom att optimera licenshanteringen säkerställer du att företaget endast betalar för det som verksamheten använder, varken mer eller mindre.

Vi på LanTeam tillhandahåller flera IT-lösningar vars syfte är att ge ett tydligt bättre resultat. Vi erbjuder till exempel även digital dokumenthantering, ett utmärkt sätt att effektivisera verksamheten och öka personalens produktivitet.

Om du tycker att kostnadseffektiv licenshantering, digital dokumenthantering eller några av våra andra lösningar låter intressanta kan du höra av dig till oss. Vi skickar gärna en IT-konsult som hjälper dig analysera verksamheten och visa hur stora besparingar som kan göras, samt vilka åtgärder som skulle passa. Konsulten kan ge dig råd kring licenslösningar, avtal och juridik. Vårt licenshanteringsverktyg kan även skapa rapporter med förslag på förbättrande åtgärder och underlag som hjälper styrelsen att leda företaget rätt och ta välinformerade beslut.

Ansvarig Logistiktjänster

Carina Liljeström

E-post: carina.liljestrom@lanteam.se

Telefon: 010-722 29 24