Svenskt Näringsliv skriver om LanTeams upprop för föryngring

Företagens efterfrågan på kunskap inom it är omfattande. Även om antalet studerande inom it-yrken ökat något under senare år, räcker det inte. ”Vi måste själva ta ansvar för föryngringen inom branschen”, säger konsultchefen på LanTeam, som inlett samarbete med IT-gymnasiet.

Läs hela artikeln här:
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/samverkan_mellan_skola___n_ring/branschens-ansvar-att-erbjuda-praktik_603520.html

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *