Journalsystemet som inte ville fungera

Utmaningen denna gång handlar om ett gammalt journalsystem. Men även om vikten av samarbete och att tänka bästa möjliga lösning till minsta möjliga kostnad.

En av våra kunder hade precis infört nytt journalsystem. Leveransen och installationen var klara. Så långt frid och fröjd. Allt som återstod var att föra över datan från det gamla journalsystemet till det nya. Men där uppstod ett problem. På grund av hur de gamla journalerna hade använts lyckades inte leverantören få in allt i det nya systemet. Kunden behövde med andra ord kunna läsa i de gamla journalerna samtidigt den använde sig av sitt nya journalsystem. Lösningen på problemet skulle kosta 1,7 Mkr/år och ta cirka ett år att genomföra.

Detta delikata uppdrag fick vår projektledare Jonas i sitt knä. Han berättar:

”Jag insåg att föreslagen lösning är gångbar, men med tanke på att vi talar om offentliga medel så kändes lösningen fel och alldeles för dyr. Så jag tog tag i mitt kontaktnät och började jaga information.” Han fortsätter:

Tillsammans med mina kollegor och i dialog med kunden fann vi lösningen som var lika enkel som självklar. Den skulle dessutom vara mer effektiv, kosta 540 000 kr/år och ta sex månader att införa. Den fanns framför oss hela tiden, men ingen tänkte på den förrän jag började knyta ihop trådarna av kunskap från mina kollegor.”

Den nya lösningen innebar att all historik samlades på ett enda ställe där användarna kunde nå de gamla journalerna. Den gav en mycket snabbare access än tidigare och bättre tillgänglighet eftersom alla användare kunde nå historiken på en samlad plats.

Slutsats: Samarbete med kunden är A och O. Men också samarbetet mellan kollegor. Det är när vi arbetar tillsammans som vi kan skapa TYDLIGT BÄTTRE lösningar.   

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *