Vår satsning kräver en dynamisk ledning

PictureLanTeams ledning, fr v: Lennart Häggström, Carina Liljeström, Anders Filipsson, Magnus Pihl, Linda Ankén, Charlotta Gremner

När LanTeam gör en nysatsning på marknaden väljer de också att förnya ledningen. Från och med 27 maj finns tre kvinnor från ledande befattningar i företagets ledningsgrupp. En ovanlighet i den mansdominerade IT-branschen.  
– Vi har rekryterat rätt kompetens, samtidigt som vi vet att mångfald gynnar lönsamhet och skapar dynamik, säger Anders Filipsson, VD för LanTeam.
Under 2013 växte LanTeam organiskt från 17 till 28 personer. Samtidigt ökade bolagets lönsamhet med hela 133 % jämfört mot föregående år. Efter framgångarna väljer LanTeam nu att utöka kompetensen i ledningsgruppen.

– Så vitt jag vet är vi unika i branschen med 50 % andel kvinnor i ledningen. Vi har lyckats attrahera duktiga medarbetare med lång erfarenhet och gedigen kunskap inom sina områden och av IT-branschen. Mixen av kompetenser, gamla och nya ägare, män och kvinnor ger oss den dynamik som vi eftersträvar. Vi satsar och tror på företaget och då behöver vi perspektiv från flera olika håll, säger Anders Filipsson.

IT-bolag med genusfaktorn 50/50 i ledningsgruppen
Den nya ledningsgruppen består förutom av delägarna Anders Filipsson, VD, Magnus Pihl, vVD och Lennart Häggström, regionchef Stockholm, också av Carina Liljeström, försäljningschef Sverige, Linda Ankén, PR- och kommunikationsansvarig samt av ekonomiansvarig Charlotta Gremner.

– LanTeams tillväxt och expansion ska ske kontrollerat. Som ansvarig för ekonomifunktionen har jag en nyckelroll i företagets förmåga att se och hantera omvärldsförändringar, vilket är vitalt för vår fortsatta framgång, säger Charlotta Gremner, som arbetat ´
Carina Liljeström ny försäljningschef för LanTeam

Carina Liljeström rekryterades från Caperio och tillträdde som försäljningschef i LanTeam i februari 2014. Hon poängterar att det är LanTeams befintliga personal bidragit till det resultatrika förändringsarbetet under året som gått, vilket gett förtroende hos nya kunder och ett utökat samarbete med flera befintliga kunder. Nu vill hon stärka LanTeams försäljning genom sin roll i ledningsgruppen:

– Mitt mål är att bygga upp en försäljningsavdelning med gamla och nya medarbetare där vi drivs av affärsmässighet och ett starkt engagemang för kunden. Nu har jag alla förutsättningar att påverka och samverka med företagets övriga funktioner vilket krävs för att forma ett framgångsrikt lag, säger Carina Liljeström.

Satsning på kommunikation
Linda Ankén är PR- och kommunikationsansvarig på LanTeam sen i mars och ingår i den nya ledningsgruppen:

– Jag har som mål att skapa en stabil varumärkesplattform att arbeta utifrån. LanTeams vision att vara Tydligt bättre ska genomsyra hela företaget, såväl internt som externt, och då är kommunikationsarbetet extremt viktigt, säger Linda Ankén.

Linda Ankén kommer tidigare från Caperio där hon arbetat som kommunikatör, men har en bakgrund på kommunikationsbyrå och som frilans inom PR, copy och grafisk form. 

– Att anställa en kommunikatör är av stor betydelse för vår marknadssatsning men det är också en satsning på personalen. För att vara en tydligt bättre arbetsgivare krävs att vi samarbetar som ett lag och då är kommunikationen A och O, säger Anders Filipsson, VD på LanTeam.                  


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *